MoDelivery เติมเต็มโลกใบเล็กของคุณ

บริการประกอบและทำสี โมเดลและฉากจำลอง

บริการประกอบและทำสี โมเดลและฉากจำลอง 

บริการประกอบและทำสีโมเดลสำหรับถวายแก้บน ในงบประมาณที่คุณพอใจ

อัตราค่าบริการประกอบทำสีชุดจำลอง

 

การประกอบทำสีชุดจำลองราคาจะเริ่มต้นที่ 1000 บาท

 

ประเภท/สเกล

แบบประหยัด

แบบธรรมดา

แบบพรีเมี่ยม

เครื่องบินสเกล 1/72 และ 1/48

X2ถึง2.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

X3ถึง3.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

X4ถึง4.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

เรือรบสเกล 1/700 และ 1/350 หรือสเกลอื่นๆ

X2.5  ของราคาหน้ากล่องโมเดล

X3.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

X4.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

รถถังสเกล 1/48 และ 1/35

X2ถึง2.5 ของราคาหน้ากล่องโมเด

X3ถึง3.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

X4ถึง4.5 ของราคาหน้ากล่องโมเดล

ฟิกเกอร์สเกล 1/48 และ 1/35

ราคาตัวละ 400-500 บาท

ฐานครอบใสและฉากจำลอง

ตามขนาด, ชนิดของวัสดุ,แบบ และงบประมาณของลูกค้า

การวางเงินมัดจำ :

ผู้ที่ซื้อโมเดลหรือให้ทางร้านจัดหาโมเดลให้ คิดค่ามัดจำ 50%

ผู้ที่นำโมเดลมาให้ทางร้าน คิดค่ามัดจำ 50%

ราคาหน้ากล่องโมเดล – MSRP (Manufacturer Suggested Retail Price) : ราคาปลีกปรกติโดยไม่นับจากการลดราคา

การรับสินค้า

-          ให้มารับสินค้าที่ร้านภายใน 30 วัน (เฉพาะเสาร์และอาทิตย์) หลังจากที่ได้รับแจ้งให้มารับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในตัวโมเดลเป็นของร้านทันที

-          กรณีลูกค้านัดรับสินค้าในวันธรรมดา กรณีนัดรับสินค้าบริเวณถนนบรมราชชนนีไม่เสียค่าขนส่ง ให้โทรนัดล่วงหน้า 1 สัปดาห์เนื่องจากโมเดลที่ต่อเสร็จแล้วจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ร้าน Modelivery สนามหลวง 2

-          กรณีให้ทางร้านส่งสินค้าถึงที่ คิดค่าขนส่ง 300 บาท สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล

-          กรณีนัดรับสินค้าที่ร้าน Modelivery (สนามหลวง 2) ในวัน จันทร์ – ศุกร์ ทางร้านคิดค่าขนส่ง 100 บาท

 

หมายเหตุ :

 

แบบประหยัด

แบบธรรมดา

แบบพรีเมี่ยม

ใช้สีสำหรับโมเดล Gunze,Tamiya

(อาจมีสีเปรย์พ่นรถยนต์ผสมเป็นหลัก)

ใช้สีสำหรับโมเดล Gunze,Tamiya

(อาจมีสีเปรย์พ่นรถยนต์ผสมตามความเหมาะสม)

ใช้สีสำหรับโมเดล Gunze,Tamiya เท่านั้น

 

ติดรูปลอกโดยใช้น้ำธรรมดา

ติดรูปลอกโดยใช้น้ำยาช่วยให้สมจริงยิ่งขึ้น

ติดรูปลอกโดยใช้น้ำยาช่วยให้สมจริงยิ่งขึ้น

ตัดแต่งชิ้นส่วนโดยคัตเตอร์แต่

ไม่มีการอุดร่องห่างระหว่างตัวโมเดล

ตัดแต่งชิ้นส่วนมีการอุดขัดชิ้นส่วนโมเดลทุกขั้นตอนทำให้ชิ้นงานสมจริงยิ่งขึ้น

ตัดแต่งชิ้นส่วนมีการอุดขัดชิ้นส่วนโมเดลทุกขั้นตอนทำให้ชิ้นงานสมจริงยิ่งขึ้น

-

ประกอบชุดโฟโต้เอชตามที่ให้มาในกล่อง

 

มีการประกอบชุดแต่งโฟโต้เอชเสริม (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบซื้อชุดแต่งโดยทางร้านจะดำเนินการสั่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เคลือบชิ้นงานครั้งเดียวก่อนปิดงาน

ไม่มีการวอช

เคลือบชิ้นงานสองชั้น

มีการวอชเพื่อความสมจริงของสี

เคลืออบชิ้นงานสองชั้น

มีการวอชเพื่อความสมจริงสี

และเวเธอร์ริ่ง

 

ข้อควรพิจารณาเรื่องปัจจัยที่มีผลอัตราค่าบริการประกอบและทำสีโมเดล

ค่าแรง สี ทินเนอร์ อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการตกแต่ง การทำความสะอาดเครื่องมือ อะไหล่สิ้นเปลืองของอุปกรณ์การพ่น บริภัณฑ์ป้องกันสารพิษ การกำจัดกากขยะพิษ

ในกรณีลูกค้าต้องการทำโมเดลแบบพรีเมี่ยม ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าชุดแต่งโฟโต้เอช

ซึ่งทางร้านจะทำการจัดหาให้ โดยไม่คิดค่าบริการ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

-          ค่าชุดแต่ง + ค่าจัดส่งมาประเทศไทย + ค่าภาษี

-           

อัตรานี้เมื่อคิดเป็นราคาแล้วทางร้านอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดลงได้ตามตกลง

หรือความพึงพอใจของลูกค้า (แนะนำให้เดินทางมาตกลงราคาที่ร้าน)

 

มีผลใช้สำหรับโมเดลสั่งประกอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 51

อัพเดทราคาครั้งที่ 2 ตามค่าแรง และราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น 1 ก.พ. 55

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ